• /rɪˈfrɪdʒ.ər.eɪ.tər/

  Thông dụng

  Cách viết khác fridge

  Danh từ

  Tủ lạnh (như) ice-box

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  làm lạnh [máy làm lạnh]

  Cơ - Điện tử

  Máy làm lạnh, thiết bị làm lạnh, tủ lạnh

  Kỹ thuật chung

  máy làm lạnh
  absorption type refrigerator
  máy làm lạnh kiểu hút thu
  compression-type refrigerator
  máy làm lạnh kiểu nén
  fresh air refrigerator
  máy làm lạnh khoông khí tươi
  pipe refrigerator
  máy làm lạnh kiểu ống
  rotary refrigerator
  máy làm lạnh kiểu xoay
  máy lạnh
  absorption refrigerator
  máy lạnh hấp thụ
  absorption type refrigerator
  máy lạnh kiểu hấp thụ
  closed-cycle helium refrigerator
  máy lạnh heli chu trình kín
  commercial refrigerator
  máy lạnh thương nghiệp
  compression refrigerator
  máy lạnh có nén
  domestic refrigerator
  máy lạnh gia đình
  elementary refrigerator
  máy lạnh sơ đẳng
  helium dilution refrigerator
  máy lạnh giãn nở heli
  helium refrigerator
  máy lạnh heli
  household refrigerator
  máy lạnh gia đình
  hydrogen refrigerator
  máy lạnh hydro
  Joule-Thomson refrigerator
  máy lạnh Joule-Thomson
  liquid nitrogen refrigerator
  máy lạnh nitơ lỏng
  magnetic refrigerator
  máy lạnh từ tính
  magnetic refrigerator cycle
  chu trình máy lạnh từ tính
  miniature refrigerator
  máy lạnh mini
  miniature Stirling refrigerator
  máy lạnh Stirling mini
  miniature Stirling refrigerator
  máy lạnh Stirling mini
  single-expansion Stirling refrigerator (unit)
  máy lạnh Stirling một cấp giãn nở
  single-stage turbo-refrigerator
  máy lạnh turbin một cấp
  Stirling cycle refrigerator
  máy lạnh chu trình Stirling
  thiết bị làm lạnh
  thiết bị lạnh

  Kinh tế

  phòng lạnh
  thợ làm lạnh
  thiết bị lạnh
  tủ lạnh
  absorption refrigerator
  tủ lạnh hấp thụ
  dual-purpose refrigerator
  tủ lạnh bảo quản và làm lạnh đông sản phẩm
  electric refrigerator
  tủ lạnh chạy điện
  ice-cooled refrigerator
  tủ lạnh làm lạnh bằng đá
  refrigerator deodorizer
  cơ cấu khử mùi của tủ lạnh
  self-service refrigerator
  tủ lạnh làm lạnh bằng đá
  walk-in refrigerator
  tủ lạnh cỡ nhỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X