• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Đo lường & điều khiển

  cơ cấu tự động

  Giải thích EN: Any machine or device that operates under automatic control or under control of a servomechanism. Giải thích VN: Máy hoặc thiết bị hoạt động được điều khiển tự động hoặc được điều khiển bởi một cơ cấu phụ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X