• (đổi hướng từ Operates)
  /'ɔpəreit/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Hoạt động; đang làm việc, thi hành (máy...)
  Điều khiển
  Có tác dụng
  it operates to our advantage
  điều đó có lợi cho ta
  regulations will operate from Jan 1st
  nội quy sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng giêng
  the medicine did not operate
  thuốc đó không có tác dụng
  Lợi dụng
  to operate on somebody's credulity
  lợi dụng cả lòng tin của ai
  (y học) mổ
  to operate on a patient
  mổ một người bệnh
  (quân sự) hành quân, tuần tra
  Đầu cơ
  to operate for a rise
  đầu cơ giá lên

  Ngoại động từ

  Làm cho hoạt động, cho chạy (máy...); thao tác
  Đưa đến, mang đến, dẫn đến
  energy operates changes
  nghị lực dẫn đến những sự thay đổi
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thi hành, thực hiện, tiến hành
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đưa (nhà máy...) vào sản xuất; khai thác (mỏ...); điều khiển (xí nghiệp...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tác dụng; làm các phép toán; (kỹ thuật ) sử dụng; làm cho chuyển động

  Kỹ thuật chung

  hoạt động
  have an equal right to operate
  hoạt động trên cơ sở bình đẳng
  operate mode
  chế độ hoạt động
  operate time
  thời gian hoạt động
  slow-operate relay
  rơle hoạt động chậm
  slow-operate relay role
  rơle hoạt động chậm
  khai thác
  điều khiển
  được dẫn động
  làm việc
  fail to operate
  không làm việc được
  operate current
  dòng làm việc
  operate lag
  độ trễ làm việc
  operate time
  thời gian làm việc
  operate voltage
  điện áp làm việc
  gia công
  sử dụng
  tác động
  fail to operate
  không tác động
  operate time
  thời gian tác động (rơle)
  tác dụng
  slow operate relay
  rơle tác dụng chậm
  slow-operate relay
  rơle tác dụng chậm
  vận hành
  operate current
  dòng vận hành
  operate lag
  độ trễ vận hành
  operate mode
  chế độ vận hành
  operate relay
  rơle vận hành
  operate time
  thời gian vận hành
  operate voltage
  điện áp vận hành
  time switch operate by a synchronous motor
  cái cắt mạch vận hành bởi động cơ đồng bộ

  Kinh tế

  cho chạy (máy..)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X