• /bi-'splaiz/

  Cơ khí & công trình

  Chốt trục B

  Giải thích EN: The representation of curves when considering trajectory generation and control of a robotic arm in mechanical design applications. Giải thích VN: Là phần thể hiện chỗ uốn khi xem xét quỹ đạo của sự phát điện và sự điều khiển cánh tay rô bốt trong ứng dụng thiết kế cơ khí.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X