• /kən´sidəriη/

  Thông dụng

  Giới từ

  Vì rằng, thấy rằng, xét rằng
  it was not so bad considering it was his first attempt
  cái đó cũng không đến nỗi quá tồi, xét vì đó là lần thử đầu tiên của anh ta
  Xét cho kỹ, suy cho cùng
  you were pretty lucky considering
  suy cho cùng thì anh cũng khá may mắn


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X