• /,bæk'miksiɳ//

  Hóa học & vật liệu

  trộn ngược

  Giải thích EN: The mixing of already reacted chemicals with the unreacted feed to a chemical reactor. Giải thích VN: Trộn các hóa chất đã phản ứng với nhiên liệu chưa phản ứng vào một máy phản ứng hóa học.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X