• /ˈkem.ɪ.kəl/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  Hoá chất, chất hoá học

  Kỹ thuật chung

  hóa chất
  color processing chemicals
  hóa chất sử lý màu
  colour processing chemicals
  hóa chất xử lý màu
  electroplating chemicals
  hóa chất mạ điện
  flotation chemicals
  hóa chất tuyển nổi
  metal blueing chemicals
  hóa chất lấy màu thép
  metal blueing chemicals
  hóa chất nhuộm kim loại
  metal cleaning chemicals
  hóa chất tẩy (sạch) kim loại
  paint stripping chemicals
  hóa chất tẩy sơn kim loại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X