• /ri´æktə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lò phản ứng
  a nuclear reactor
  lò phản ứng hạt nhân

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) lò phản ứng

  Cơ - Điện tử

  Lò phản ứng, bình phản ứng

  Hóa học & vật liệu

  lò phản ứng (hạt nhân)

  Điện

  cuộn kháng
  compensating reactor
  cuộn (kháng) bù
  shunt reactor protection
  bảo vệ cuộn kháng đấu rẽ

  Kỹ thuật chung

  bình phản ứng
  catalytic reactor
  bình phản ứng xúc tác
  stirred reactor
  bình phản ứng có khuấy
  bộ điện kháng
  bus reactor
  bộ điện kháng đường dẫn
  bus reactor
  bộ điện kháng thanh dẫn
  commutating reactor
  bộ điện kháng đảo chiều
  commutating reactor
  bộ điện kháng đổi chiều
  current-limiting reactor
  bộ điện kháng nối tiếp
  earthing reactor
  bộ điện kháng nối đất
  epitaxy reactor
  bộ điện kháng epitaxy
  feeder reactor
  bộ điện kháng lộ ra
  filter reactor
  bộ điện kháng lọc
  grounding reactor
  bộ điện kháng nối đất
  interphase reactor
  bộ điện kháng liên pha
  preventive reactor
  bộ điện kháng chặn
  saturable reactor
  bộ điện kháng bão hòa
  saturable-core reactor
  bộ điện kháng bão hòa
  screening reactor
  bộ điện kháng chặn
  sealed reactor
  bộ điện kháng hàn kín
  series reactor
  bộ điện kháng nối tiếp
  shunt reactor
  bộ điện kháng song song
  starting reactor
  bộ điện kháng khởi động
  swinging reactor
  bộ điện kháng dao động
  switching reactor
  bộ điện kháng chuyển mạch
  cuộn cảm
  reactor saturable
  cuộn cảm kháng bão hòa
  saturable reactor
  cuộn cảm bão hòa
  saturable-core reactor
  cuộn cảm bão hòa
  screening reactor
  cuộn cảm được che chắn
  cuộn cản
  swinging reactor
  cuộn cản dao động
  cuộn điện kháng
  screening reactor
  cuộn điện kháng đường dây
  lò phản ứng

  Giải thích VN: Lò gây và khống chế hiện tượng phản ứng của hạt nhân.

  air injection reactor (AIR)
  lò phản ứng phun không khí
  atomic reactor
  lò phản ứng nguyên tử
  backup reactor
  lò phản ứng dự phòng
  bare reactor
  lò phản ứng trần
  beam reactor
  lò phản ứng chùm nơtron
  boiling reactor
  lò phản ứng nước sôi
  boiling water reactor
  lò phản ứng nước sôi
  breeder reactor
  lò phản ứng briđơ
  breeder reactor
  lò phản ứng nhân
  breeder reactor
  lò phản ứng tái sinh
  breeding reactor
  lò phản ứng tái sinh
  cavity reactor
  lò phản ứng hốc
  chemical reactor
  lò phản ứng hóa học
  cold reactor
  lò phản ứng nguội
  converter reactor
  lò phản ứng biến đổi
  cracking reactor
  lò phản ứng cracking
  critical reactor
  lò phản ứng tới hạn
  ebullating-bed reactor
  lò phản ứng có tầng hóa lỏng
  fast breeder reactor
  lò phản ứng tái sinh nhanh
  fast breeder reactor (FBR)
  lò phản ứng nhân nơtron nhanh
  fast breeder reactor (FBR)
  lò phản ứng tái sinh nơtron nhanh
  fast breeder reactor technology
  công nghệ lò phản ứng nhân nhanh
  fast reactor
  lò phản ứng (nơtron) nhanh
  fast reactor
  lò phản ứng nhanh
  FBR (fastbreeder reactor)
  lò phản ứng nhân nhanh
  field-reversed mirror reactor
  lò phản ứng gương đảo trường
  fusion reactor
  lò phản ứng nhiệt hạch
  heavy water reactor
  lò phản ứng nước nặng
  High Flux Isotope Reactor (HFIR)
  lò phản ứng chất đồng vị mật độ cao
  homogeneous reactor
  lò phản ứng đồng nhất
  homogeneous reactor
  lò phản ứng đồng tính
  image reactor
  lò phản ứng kiểu ảnh
  image reactor
  lò phản ứng mô tả
  incore thermionic reactor
  lò phản ứng nhiệt điện
  laboratory reactor
  lò phản ứng nghiên cứu
  laboratory reactor
  lò phản ứng thí nghiệm
  lattice reactor
  lò phản ứng mạng
  LWHR (lightwater hybrid reactor)
  lò phản ứng nước nhẹ lai
  measurement reactor
  lò phản ứng đo lường
  measurement reactor
  lò phản ứng nguồn
  moderated reactor
  lò phản ứng tiết chế
  MTR (materials_testing reactor)
  lò phản ứng thử nghiệm vật liệu
  multipurpose reactor
  lò phản ứng đa dụng
  negative reactor
  lò phản ứng âm
  nuclear breeder reactor
  lò phản ứng hạt nhân
  nuclear reactor
  lò phản ứng hạt nhân
  nuclear reactor hall
  gian (đặt) lò phản ứng
  one-zone reactor
  lò phản ứng một vùng
  pebble bed reactor
  lò phản ứng tầng sỏi
  power reactor
  lò phản ứng công suất
  pressured water reactor
  lò phản ứng nước nén
  quasi-breeder reactor
  lò phản ứng chuẩn briđơ
  quasi-breeder reactor
  lò phản ứng chuẩn nhân
  radiation reactor
  lò phản ứng chiếu xạ
  reactor building
  nhà chứa lò phản ứng
  reactor cell
  buồng lò phản ứng
  reactor control board
  bảng điều khiển lò phản ứng
  reactor design
  thiết kế lò phản ứng
  reactor formula
  công thức lò phản ứng
  reactor hall
  phòng lớn lò phản ứng
  reactor loop
  chu trình lò phản ứng
  reactor period
  chu kỳ lò phản ứng
  reactor reflector
  chất phản xạ (trong) lò (phản ứng)
  reactor reflector
  vật phản xạ (trong) lò (phản ứng)
  reactor engineering
  kỹ thuật lò phản ứng
  reactor safety
  an toàn lò phản ứng
  reactor simulation
  mô phỏng lò phản ứng
  reactor tank
  thùng lò phản ứng
  reactor vessel
  bể lò phản ứng
  reactor vessel
  thân lò phản ứng
  reactor wall
  thành lò phản ứng
  reference reactor
  lò phản ứng chuẩn
  regenerative reactor
  lò phản ứng tái sinh
  research reactor
  lò phản ứng nghiên cứu
  research reactor
  lò phản ứng thí nghiệm
  RPS (reactor protection system)
  hệ thống bảo vệ lò phản ứng
  secondary reactor
  lò phản ứng thứ cấp
  shutdown of a reactor
  sự dừng lò phản ứng
  source reactor
  lò phản ứng đo lường
  source reactor
  lò phản ứng nguồn
  thermal breeding reactor
  lò phản ứng sinh nhiệt
  thermal breeding reactor
  lò phản ứng tái sinh nhiệt
  thermal converter reactor
  lò phản ứng biến đổi nhiệt
  thermal reactor
  lò phản ứng nhiệt
  thermal reactor
  lò phản ứng nhiệt (một loại lò phản ứng hạt nhân)
  thorium high temperature reactor
  lò phản ứng thori nhiệt độ cao
  training reactor
  lò phản ứng tập luyện
  Training, Research and Isotope Reactor, General Atomics (TRIGA)
  Huấn luyện, Nghiên cứu và Lò phản ứng chất đồng vị phóng xạ, Vật lý nguyên tử đại cương
  transportable reactor
  lò phản ứng đóng điện
  twin-reactor station
  trạm lò phản ứng kép
  two-phase reactor
  lò phản ứng hai pha
  two-zone reactor
  lò phản ứng hai vùng
  underwater reactor
  lò phản ứng chìm
  uranium heavy-water reactor
  lò phản ứng urani nước nặng
  vapor-phase reactor
  lò phản ứng pha bay hơi
  vortex reactor
  lò phản ứng xoáy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  catalytic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X