• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  /miks/

  Toán & tin

  sự hòa trộn

  Kỹ thuật chung

  sự hỗn hợp
  sự khuấy trộn
  vibratory mixing
  sự (khuấy) trộn rung
  sự nhào trộn
  mixing with water
  sự nhào trộn với nước
  sự pha trộn
  sự trộn lẫn
  sự trộn
  audio mixing
  sự trộn âm
  batch mixing
  sự trộn phối liệu
  batch Pugmill mixing
  sự trộn từng mẻ
  charge mixing
  sự trộn liệu
  cold plant mixing
  sự trộn nguội ở xưởng
  dry mixing
  sự trộn khô
  dry mixing of mortar
  sự trộn vữa khô
  intimate mixing
  sự trộn nhuyễn vào nhau
  jet mixing
  sự trộn phun tia
  lorry mixing
  sự trộn trên xe tải
  machine mixing
  sự trộn bằng máy
  mixing of cement
  sự trộn xi măng
  mixing of concrete
  sự trộn bê tông
  plant mixing
  sự trộn ở nhà máy
  slip mixing
  sự trộn hồ
  suction mixing
  sự trộn bằng cách hút
  thermal mixing
  sự trộn nhiệt
  vacuum mixing
  sự trộn kiểu chân không
  wet mixing
  sự trộn ướt
  trộn

  Giải thích EN: A process in which something is mixed; specific uses include: the mechanical agitation of the ingredients of a mixture in order to blend, cool, heat, react, or coat them. Giải thích VN: Quá trình trong đó các chất được hợp nhất với nhau; ứng dụng cụ thể: máy cơ học với các thành phần hỗn hợp để trộn, làm mát, làm nóng, tiến hành phản ứng hoặc phủ chất.

  air flow mixing
  hòa trộn dòng không khí
  air mixing box
  buồng hòa trộn không khí
  air mixing box
  hộp trộn không khí
  air mixing station
  trạm hòa trộn không khí
  air mixing unit
  tổ hòa trộn không khí
  amount of mixing
  khối lượng trộn
  asphalt mixing plant
  trạm trộn atfan
  asphalt mixing plant
  trạm trộn nhựa
  asphalt-concrete mixing plant
  máy trộn bêtông atfan
  asphalt-concrete mixing plant
  trạm trộn bêtông atfan
  audio mixing
  sự trộn âm
  automatic concrete mixing plant
  thiết bị trộn bê tông tự động
  automatic mixing
  sự tự động trộn
  back-mixing
  trộn ngược
  batch mixing
  sự trộn phối liệu
  batch Pugmill mixing
  sự trộn từng mẻ
  bituminous mixing equipment
  thiết bị trộn bitum
  bituminous mixing plant
  trạm trộn bitum
  bituminous mixing tower
  tháp trộn bitum
  brine mixing tank
  thùng hòa trộn nước muối
  brine mixing tank
  tăng hòa trộn nước muối
  charge mixing
  sự trộn liệu
  clay-mixing machine
  máy trộn đất sét
  coated macadam mixing equipment
  thiết bị trộn đá dăm với bitum
  cold mixing
  trộn lạnh
  cold plant mixing
  sự trộn nguội ở xưởng
  concrete mixing plant
  trạm trộn bê tông
  concrete mixing tower
  tháp trộn bê tông
  concrete-mixing plant
  cơ sở trộn bê tông
  concrete-mixing plant
  trạm trộn bêtông
  condensation by mixing
  sự ngưng tụ nhờ trộn
  continuous bituminous mixing equipment
  thiết bị trộn bitum liên tục
  degenerate four-wave mixing
  trộn bốn sóng suy biến
  dry mixing
  sự trộn khô
  dry mixing
  trộn khô
  dry mixing of mortar
  sự trộn vữa khô
  duration (ofmixing)
  quãng thời gian trộn
  duration of mixing
  thời gian trộn vữa
  foam mixing chamber
  buồng trộn bọt
  free fall type mixing drum
  thùng trộn kiểu rơi tự do
  heat of mixing
  nhiệt trộn lẫn
  hot bituminous mixing equipment
  thiết bị trộn bitum nóng
  hot plant mixing
  quá trình trộn nóng
  in-situ mixing method
  phương pháp trộn tại chỗ
  intermittently mixing equipment bituminous mixture
  thiết bị trộn bitum từng mẻ
  intimate mixing
  sự trộn nhuyễn vào nhau
  jet mixing
  sự trộn phun tia
  lorry mixing
  sự trộn trên xe tải
  machine mixing
  sự trộn bằng máy
  manual concrete mixing platform
  sàn trộn bêtông bằng tay
  mixing booth
  buồng trộn
  mixing booth
  phòng trộn
  mixing box
  buồng hòa trộn không khí
  mixing box
  buồng trộn
  mixing box
  hộp trộn
  mixing chamber
  bể trộn
  mixing chamber
  buồng trộn
  mixing chamber
  khoang nhào trộn
  mixing chamber
  ngăn trộn
  mixing chamber
  phòng trộn
  mixing chamber
  phòng trộn, hòa khí
  mixing chamber
  thùng trộn
  mixing chest
  hộp pha trộn
  mixing cock
  van trộn
  mixing cone
  vòi phun trộn
  mixing cycle
  chu kỳ trộn
  mixing cycle
  chu trình trộn
  mixing damper
  tấm điều chỉnh hòa trộn
  mixing damper
  van trộn
  mixing desk
  bàn trộn
  mixing doom
  thùng trộn
  mixing drum
  thùng trộn
  mixing drum
  thùng trộn quay
  mixing drum
  tang trộn (của xe bêtông)
  mixing equipment
  thiết bị trộn
  mixing formula
  công thức pha trộn
  mixing heat
  nhiệt trộn
  mixing machine
  máy trộn
  mixing machine
  thiết bị trộn
  mixing mill
  máy nghiền trộn
  mixing of cement
  sự trộn xi măng
  mixing of concrete
  sự trộn bê tông
  mixing operation
  thao tác trộn bê tông
  mixing pad
  mạch trộn
  mixing paddle
  cánh trộn (bê tông)
  mixing pan mill
  máy nghiền trộn
  mixing pile
  đống trộn (vữa) trạm trộn
  mixing plant
  thiết bị trộn bê tông
  mixing plant
  trạm trộn
  mixing plant
  trạm trộn bê tông
  mixing platform
  sàn trộn
  mixing point
  nơi trộn
  mixing ratio
  tỷ lệ trộn
  mixing room
  buồng trộn
  mixing room
  phòng trộn
  mixing screw
  guồng xoắn trộn
  mixing screw
  vít trộn
  mixing section
  nhóm máy trộn
  mixing shaft
  trục trộn
  mixing sheet
  bảng trộn
  mixing speed
  tốc độ trộn
  mixing stage
  tầng trộn sóng
  mixing table
  bàn trộn
  mixing tank
  bình trộn
  mixing tap
  vôi trộn
  mixing technique
  kỹ thuật trộn
  mixing temperature
  nhiệt độ trộn
  mixing time
  thời gian (khuấy) trộn
  mixing time
  thời gian trộn
  mixing tower
  tháp trộn
  mixing transistor
  tranzito trộn sóng
  mixing unit
  bộ trộn
  mixing unit
  cụm máy trộn
  mixing unit
  máy trộn
  mixing unit
  thiết bị trộn
  mixing unit
  tổ máy trộn
  mixing valve
  van trộn
  mixing vessel
  bình trộn
  mixing vessel
  nồi trộn
  mixing vessel
  thùng trộn
  mixing water
  nước để trộn
  mixing water
  nước (để) nhào trộn
  mixing water
  nước trộn
  mixing with water
  sự nhào trộn với nước
  mobile bituminous mixing plant
  trạm trộn bitum di động
  mortar mixing machine
  máy trộn vữa
  mortar mixing plant
  máy trộn vữa
  mortar-mixing machine
  máy trộn vữa
  mortar-mixing plant
  máy trộn vữa
  mortar-mixing plant
  trạm trộn vữa
  mud mixing hopper
  phễu trộn bùn
  no-mixing cascade
  tầng không trộn lẫn
  plant mixing
  sự trộn ở nhà máy
  plastics powder mixing machine
  máy (khuấy) trộn chất dẻo
  platform for concrete mixing
  sàn trộn bê tông
  slip mixing
  sự trộn hồ
  soil-mixing plant
  máy trộn đất
  suction mixing
  sự trộn bằng cách hút
  temperature of mixing
  nhiệt độ trộn
  thermal mixing
  sự trộn nhiệt
  time of mixing
  thời gian trộn
  to mix, mixing
  pha trộn khuấy trộn
  twin-batch mixing drum
  thùng trộn 2 ngăn
  two-compartment mixing drum
  thùng trộn 2 ngăn
  vacuum mixing
  sự trộn kiểu chân không
  vibratory mixing
  sự (khuấy) trộn rung
  water mixing unit
  thiết bị khuấy trộn nước
  wet mixing
  sự trộn ướt

  Kinh tế

  hỗn hợp
  sự pha trộn
  sự trộn

  Xây dựng

  trộn [sự trộn]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X