• /ɔ:l´redi/

  Thông dụng

  Phó từ

  Đã, rồi; đã... rồi
  they have already had breakfast
  họ đã ăn sáng rồi, họ đã dùng bữa điểm tâm rồi
  is it two o'clock already?
  đã hai giờ sáng rồi cơ à?

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đã...rồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X