• /'beikən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thịt lưng lợn muối xông khói; thịt hông lợn muối xông khói
  to bring home the bacon
  (từ lóng) thành công, đạt thắng lợi trong công việc
  to save one's bacon

  Xem save

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  thịt lợn muối xông khói
  break fast bacon
  thịt lợn muối xông khói điểm tâm
  dry salt-cured bacon
  thịt lợn muối xông khói khô
  fancy (cared) bacon
  thịt lợn muối xông khói mềm
  frozen bacon
  thịt lợn muối xông khói lạnh đông
  rindless bacon
  thịt lợn muối xông khói bì
  shingled bacon
  thịt lợn muối xông khói đóng gói
  skined bacon
  thịt lợn muối xông khói không bì
  slab bacon
  thịt lợn muối xông khói đóng gói

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X