• /flɪtʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thịt hông lợn ướp muối và hun khói
  Miếng mỡ cá voi
  Miếng cá bơn (để nướng)
  Ván bìa

  Ngoại động từ

  Lạng (cá bơn) thành miếng
  Xẻ (gỗ) lấy ván bìa

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thanh gỗ vuông
  ván bìa

  Giải thích EN: Either of a pair of metal plates between which another metal plate is sandwiched to add reinforcement in a beam or girder. Also, flitch plate. Giải thích VN: Hai tấm kim loại kẹp giữa thêm một tấm kim loại khác để gia tăng tính kiên cố trong dầm hoặc xà.

  Kỹ thuật chung

  lớp gỗ dán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X