• /´graindiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  (nói về âm thanh) ken két, nghiến rít
  to come to a grinding halt
  ngừng hẳn lại
  grinding poverty
  cảnh nghèo nàn thê thảm

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự mài, sự nghiền, sự xay

  Xây dựng

  mài (bóng)

  Kỹ thuật chung

  nghiền vụn
  closed-circuit grinding
  nghiền vụn mạch khép kín
  fine grinding
  sự nghiền vụn
  đập vụn
  mài giũa
  sự cán
  sự đánh bóng
  sự đập nhỏ
  sự đục
  sự mài (nút)
  sự mài bóng
  offhand grinding
  sự mài bóng bằng tay
  sự mài nghiền
  cylindrical grinding
  sự mài nghiền hình trụ
  sự mài sắc
  sự nghiền
  additional grinding
  sự nghiền chất phụ gia
  batch grinding
  sự nghiền từng mẻ
  cement grinding
  sự nghiền xi măng
  coarse grinding
  sự nghiền lần thứ nhất
  coarse grinding
  sự nghiền thô
  coarse-grain grinding
  sự nghiền hạt thô
  combined grinding
  sự nghiền kết hợp
  dispersed grinding
  sự nghiền khuếch tán
  dry grinding
  sự nghiền khô
  dry grinding
  sự nghiền kiểu khô
  fine grinding
  sự nghiền mịn
  fine grinding
  sự nghiền nhỏ
  fine grinding
  sự nghiền vụn
  freeze-grinding
  sự nghiền lạnh
  hand grinding
  sự nghiền bằng tay
  intermittent grinding
  sự nghiền không liên tục
  intermittent grinding
  sự nghiền từng mẻ
  pre-grinding
  sự nghiền từ trước
  preliminary grinding
  sự nghiền sơ bộ
  primary grinding
  sự nghiền phá
  primary grinding
  sự nghiền sơ bộ
  primary grinding
  sự nghiền thô
  secondary grinding
  sự nghiền lại
  selective grinding
  sự nghiền phân loại
  stepped grinding
  sự nghiền phân cấp
  wet grinding
  sự nghiền kiểu ẩm
  wet grinding
  sự nghiền ướt
  sự nghiền ép
  sự tán
  sự xay

  Kinh tế

  sự nghiền
  coarse grinding
  sự nghiền thô
  fine grinding
  sự nghiền mịn
  flat grinding
  sự nghiền đơn giản
  flat grinding
  sự nghiền thường
  high grinding
  sự nghiền thật mịn
  low grinding
  sự nghiền chậm
  sự tán
  sự xát
  sự xay

  Địa chất

  sự xây, sự tán, sự nghiền vụn, sự mài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X