• (đổi hướng từ Banqueted)
  /ˈbæŋkwɪt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiệc lớn

  Ngoại động từ

  Thết tiệc lớn

  Nội động từ

  Ăn tiệc, dự tiệc

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thiết tiệc
  tiệc
  banquet hall
  phòng tiệc
  banquet hall
  phòng tiệc lớn
  banquet room
  phòng tiệc

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X