• /´dʒʌηkit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sữa đông
  Cuộc liên hoan; bữa tiệc
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cuộc đi chơi vui, cuộc đi chơi cắm trại (do quỹ chung chịu)

  Nội động từ

  Dự tiệc, ăn uống, tiệc tùng, liên hoan
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi chơi vui, đi cắm trại

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cuộc liên hoan
  sữa đông

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X