• /ˈbærən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nam tước
  (nghĩa bóng) nhà đại tư bản; vua (một ngành kinh doanh)
  baron of beef
  thịt bò thăn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nam tước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X