• Xây dựng

  nước để trộn

  Kỹ thuật chung

  nước chia khối

  Giải thích EN: Water that is added to concrete or mortar just before or at the start of the mixing process. Giải thích VN: Nước dùng để thêm vào bê tông hay vữa ngay trước quá trình trộn hay khi bắt đầu quá trình trộn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X