• Thông dụng

  Danh từ

  Cửa sổ lồi ra ngoài

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cửa sổ chìa
  cant bay window
  cửa sổ chìa mặt nghiêng
  cửa sổ hóng mát
  cửa sổ xây nhô

  Giải thích EN: 1. the window of a protruding bay.the window of a protruding bay.2. an entire bay, including the window.an entire bay, including the window.

  Giải thích VN: 1. Cửa sổ của phần nhô ra của một tòa nhà///2. Toàn bộ phần nhô ra của một tòa nhà, bao gồm cả cửa sổ.

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X