• /kænt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nghiêng; độ nghiêng; mặt nghiêng
  the wall has a decided cant about it
  bức tường trông nghiêng hẳn
  Sự xô đẩy làm nghiêng

  Nội động từ

  Nghiêng, xiên
  (hàng hải) xoay mũi, trở mũi; đi xiên (so với hướng đã định)

  Ngoại động từ

  Làm nghiêng, lật nghiêng
  to cant a case
  lật nghiêng một cái thùng
  to cant over
  lật úp
  Gọt hớt cạnh, gọt xiên cạnh, hớt nghiêng
  to cant off a corner
  hớt cạnh
  Đẩy sang bên; ném sang bên

  Danh từ

  Lời giả dối, lời đạo đức giả, lời nói thớ lợ
  Tiếng lóng nhà nghề; tiếng lóng
  thieves cant
  tiếng lóng của bọn ăn cắp
  Lời nói công thức, lời nói sáo; lời nói rỗng tuếch
  Lời nói màu mè, lời nói điệu bộ; lời nói cường điệu

  Nội động từ

  Nói giả dối, nói thớ lợ
  Nói lóng
  Nói sáo, nói công thức; nói rỗng tuếch
  Nói màu mè

  Tính từ

  Giả dối, đạo đức giả, thớ lợ (lời nói)
  Lóng (tiếng nói)
  Sáo, công thức; rỗng tuếch (lời nói)
  Màu mè, điệu bộ, cường điệu (lời nói)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  đi nghiêng
  độ nghiêng đường ray
  trở mũi

  Xây dựng

  gỗ đẽo vuông vắn
  sự hớt cạnh
  sự lật nghiêng

  Kỹ thuật chung

  nghiêng
  độ dốc
  độ nghiêng
  làm nghiêng
  lật nghiêng
  góc vát
  mái dốc
  mặt nghiêng
  mặt vát
  sườn dốc
  sườn vòm
  vát
  vát góc

  Kinh tế

  sự bán cả lô (một tài sản không chia phần)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X