• /bei/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hồng
  a bay horse
  ngựa hồng

  Danh từ

  Ngựa hồng
  (địa lý,địa chất) vịnh
  Hạ Long bay
  Vịnh Hạ Long


  Gian nhà; ô chuồng ngựa
  Phần nhà xây lồi ra ngoài
  Nhịp cầu
  (quân sự) chỗ tránh nhau trong chiến hào
  (thực vật học) cây nguyệt quế
  ( số nhiều) vòng nguyệt quế
  Tiếng chó sủa
  sick bay
  một phần của tàu thủy, trường học... được ngăn ra làm phòng săn sóc người ốm
  the bomb-bay
  khoang chứa bom trong máy bay
  to be (stand) at bay
  cùng đường; bị dồn vào nước đường cùng
  to bring (drive) to bay
  dồn vào nước đường cùng, dồn vào chân tường
  to hold (keep) somebody at bay
  giữ không cho ai lại gần
  to turn to bay
  chống lại một cách tuyệt hảo

  Động từ

  Sủa (chó)
  to bay the moon
  sủa trăng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Gian, nhịp, khẩu độ, đoạn, khoảng vượt, khung,bệ

  Cơ khí & công trình

  khung bệ
  mố đập tràn

  Giao thông & vận tải

  vũng (địa lý)

  Xây dựng

  buồng ngăn
  hồng
  khoang (nhà)
  gian (nhà)
  phân đoạn đổ bêtông
  panen giàn
  sự phân cách
  vịnh (biển)

  Kỹ thuật chung

  bộ phận
  buồng
  cống
  hốc
  khẩu độ
  khoảng trống
  khoảng vượt
  khung
  ngăn
  ngăn lộ
  đoạn giàn (ăng ten)
  đoạn
  đơn nguyên
  nhịp

  Giải thích VN: Khoảng cách trong hệ thống an-ten.

  lỗ tràn
  giá đỡ
  gian

  Giải thích EN: A protruding part of a building, containing a bay window.

  Giải thích VN: Một phần nhô ra của tòa nhà chứa một cửa sổ.

  giàn
  phần
  ô cửa
  ô đất

  Giải thích EN: 1. a small enclosure such as a machine housing or storage compartment.a small enclosure such as a machine housing or storage compartment.2. the space separating two principal beams or trusses.the space separating two principal beams or trusses.3. a compact, well-defined section where concrete is laid at one point during the construction of a large ground area, such as a pavement or a runway.a compact, well-defined section where concrete is laid at one point during the construction of a large ground area, such as a pavement or a runway..

  Giải thích VN: 1. Phòng chứa máy móc hay kho hàng. 2. Phần không gian giữa 2 cột chính hay kèo giàn. 3. Bộ phận nén riêng biệt nơi để bê tông trong quá trình xây dựng những công trình lớn như vỉa hè hay xa lộ.

  phòng lớn (nhà thờ)
  sân ga
  toa sàn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X