• /´ælkouv/

  Thông dụng

  Danh từ

  Góc phòng thụt vào (để đặt giường...)
  Góc hóng mát (có lùm cây, trong vườn)
  Hốc tường (để đặt tượng)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hốc (tường)
  hốc tường nhỏ
  hõm (tường)
  góc thụt vào

  Giải thích EN: 1. a small, recessed space opening into a larger room.a small, recessed space opening into a larger room. 2. an arched opening in a wall; a niche.an arched opening in a wall; a niche.

  Giải thích VN: 1. Một không gian nhỏ, xây lùi mở ra một phòng lớn.///2. Một khe hình cung trên tường, một hốc tường.

  Kỹ thuật chung

  buồng nhỏ

  Kinh tế

  góc phòng
  hốc tường

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X