• Xây dựng

    thanh đúc hạt

    Giải thích EN: A molding edge or cornice decorated with a string of beads, often made of cast plaster. Giải thích VN: Cạnh của mẫu đúc hoặc một mái đua được trang trí bởi chuỗi các gờ dạng hạt, thường được làm bằng gang.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X