• /¸invə´lu:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dính dáng, sự mắc míu
  Điều rắc rối, điều phức tạp
  Sự cuộn, sự xoắn ốc; phần cuộn, phần xoắn ốc
  (toán học) sự nâng lên luỹ thừa
  (thực vật học) sự cuốn trong
  (y học) sự thu teo, sự co hồi (tử cung sau khi đẻ)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  a Nếu bạn thấy từ này cần thêm hình ảnh, và bạn có một hình ảnh tốt, hãy thêm hình ảnh đó vào cho từ.

  Nếu bạn nghĩ từ này không cần hình ảnh, hãy xóa tiêu bản {{Thêm ảnh}} khỏi từ đó".BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn !

  Sự cuộn, sự xoắn, sự nâng luỹ thừa

  Toán & tin

  phép đối hợp
  biaxial involution
  phép đối hợp song trục
  central involution
  phép đối hợp tâm
  cyclic involution
  phép đối hợp tuần hoàn
  elliptic involution
  phép đối hợp eliptic
  elliptic involution
  phép đối hợp elliptic
  extremal involution
  phép đối hợp cực trị
  focal involution
  phép đối hợp tiêu
  hyperbolic involution
  phép đối hợp hipebolic
  hyperbolic involution
  phép đối hợp hiperbolic
  involution of high order
  phép đối hợp cấp cao
  involution on a line
  phép đối hợp tuyến
  line involution
  phép đối hợp tuyến
  linear involution
  phép đối hợp tuyến tính
  n-array involution
  phép đối hợp bộ n
  orthogonal involution
  phép đối hợp trực giao
  point involution
  phép đối hợp điểm
  quadratic involution
  phép đối hợp bậc hai
  rational involution
  phép đối hợp hữu tỷ
  skew involution
  phép đối hợp lệch
  skew involution
  phép đối hợp lệnh
  symmetric involution
  phép đối hợp đối xứng
  TERNARY INVOLUTION
  phép đối hợp bộ ba

  Xây dựng

  phép mũ hóa

  Kỹ thuật chung

  đối hợp
  ánh xạ đối hợp
  sự cuộn
  sự phức tạp
  sự rắc rối
  sự xoắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X