• Đấu thầu

  Đồng tiền dự thầu
  The currency or currencies in which the bidder has dominated the bid price.
  Là đồng tiền mà nhà thầu sử dụng trong HSDT của mình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X