• (đổi hướng từ Currencies)
  /'kʌrənsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lưu hành; thời gian lưu hành ( (thường) nói về tiền tệ, tiền tệ lưu hành
  Tiền, tiền tệ
  foreign currency
  tiền nước ngoài, ngoại tệ
  paper currency
  tiền giấy
  convertible currency
  tiền tệ có thể chuyển đổi
  foreign currencyaccount
  Tài khoản ngoại tệ
  (nghĩa bóng) sự phổ biến, sự thịnh hành
  to gain currency
  trở thành phổ biến

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự lưu hành

  Điện

  hệ thống tiền tệ

  Kỹ thuật chung

  lưu hành
  hard currency
  lưu hành cứng
  kỳ hạn

  Kinh tế

  đồng tiền
  acceptable currency
  đồng tiền có thể chấp nhận
  artificial currency
  đồng tiền giả tưởng
  bank currency
  đồng tiền của ngân hàng
  basic currency
  đồng tiền cơ bản
  basket currency
  đồng tiền rổ (SDR - gồm 16 loại)
  blocked currency
  đồng tiền bị phong tỏa
  bull currency
  đồng tiền lên giá
  constant currency
  đồng tiền không đổi (đồng tiền có giá trị ít thay đổi)
  controlled currency
  đồng tiền được kiểm soát
  convertible currency
  đồng tiền chuyển đổi
  convertible currency
  đồng tiền chuyển đổi được
  currency appreciation
  sự lên giá của một đồng tiền
  currency backing
  nâng đỡ đồng tiền
  currency fluctuation
  sự biến động tiền tệ
  currency in vogue
  đồng tiền thông dụng
  currency market
  thị trường các đồng tiền
  currency movements
  những biến động tiền tệ
  currency of account
  đồng tiền tính giá
  currency of account
  đồng tiền tính toán
  currency of contract
  đồng tiền khế ước
  currency of over valuation
  đồng tiền định giá cao
  currency of payment
  đồng tiền thanh toán
  currency of settlement
  đồng tiền kết toán
  currency of the contract
  đồng tiền hợp đồng
  currency without legal rate
  đồng tiền không có hối suất pháp định
  deposit currency
  đồng tiền ký gửi
  depreciated currency
  đồng tiền mất giá
  designated currency
  đồng tiền chỉ định
  domestic currency
  đồng tiền trong nước
  eligible currency
  đồng tiền hợp cách
  exotic currency
  đồng tiền kỳ cục
  exotic currency
  đồng tiền yếu
  external currency
  đồng tiền ngoài nước
  floating currency
  đồng tiền thả nổi
  fractional currency
  đồng tiền lẻ
  free convertible currency
  đồng tiền tự do chuyển đổi
  free currency
  đồng tiền (chuyển đổi) tự do
  free currency
  đồng tiền tự do
  freely convertible currency
  đồng tiền chuyển đổi tự do
  full-bodied currency
  đồng tiền bạc
  full-bodied currency
  đồng tiền có mệnh giá tương đương giá trị thực
  full-bodied currency
  đồng tiền đầy đủ giá trị
  full-bodied currency
  đồng tiền vàng
  functional currency
  đồng tiền tác nghiệp
  hard currency
  đồng tiền cứng
  hard currency
  đồng tiền mạnh
  hard currency
  ngoại tệ mạnh (dễ chuyển đổi qua các loại đồng tiền khác)
  hat currency
  đồng tiền pháp định
  inconvertible currency
  đồng tiền không chuyển đổi
  inflated currency
  đồng tiền lạm phát
  international currency
  đồng tiền quốc tế
  international reserve currency
  đồng tiền dự trữ quốc tế
  intervention currency
  đồng tiền can thiệp
  irredeemable currency
  đồng tiền không chuyển đổi
  key currency
  đồng tiền chủ yếu
  key currency
  đồng tiền chủ yếu (quốc tế)
  key currency
  đồng tiền cơ bản
  key currency
  đồng tiền then chốt
  lawful currency
  đồng tiền có kì hạn lưu hành pháp định
  leading currency
  đồng tiền chủ đạo
  legal currency
  đồng tiền pháp định
  less favourable currency
  đồng tiền yếu
  managed currency
  đồng tiền có quản lý
  managed currency
  đồng tiền được quản lý
  metallic currency
  đồng tiền kim loại
  multiple currency securities
  chứng khoán nhiều loại đồng tiền
  mutual currency account
  tài khoản đồng tiền tương hỗ
  New Taiwan Currency
  đồng tiền Đài Loan mới
  non-convertible currency
  đồng tiền không chuyển đổi
  non-regional currency
  đồng tiền ngoài khu vực
  non-usable currency
  đồng tiền không dùng được
  overvalued currency
  đồng tiền được định giá cao
  overvalued currency
  đồng tiền được định giá quá cao
  payment currency
  đồng tiền thanh toán
  property currency
  đồng tiền tài sản
  purchasing power of currency
  sức mua của đồng tiền
  reference currency
  đồng tiền tham khảo
  reserve currency
  đồng tiền dự trữ
  scarce currency
  đồng tiền khan hiếm
  soft currency
  đồng tiền mềm
  soft currency
  đồng tiền yếu
  strong currency
  đồng tiền mạnh
  strong currency
  đồng tiền tăng giá
  tariff currency
  đồng tiền thuế quan
  trading currency
  đồng tiền thanh toán
  undervalue currency
  đồng tiền bị định giá thấp
  undervalued currency
  đồng tiền bị đánh giá thấp
  undervalued currency
  đồng tiền bị định giá thấp
  unrestricted currency
  đồng tiền không bị hạn chế
  vehicle currency
  đồng tiền mậu dịch
  vehicle currency
  đồng tiền môi giới
  vehicle currency
  đồng tiền thu chuyển
  vehicle currency
  đồng tiền trung chuyển
  weak currency
  đồng tiền yếu
  worthless currency
  đồng tiền không có giá trị
  đồng tiền (của một nước)
  sự lưu hành
  thời hạn
  currency of a bill
  thời hạn của hối phiếu
  currency of a bill
  thời hạn hối phiếu
  currency of contract
  thời hạn hợp đồng
  currency of the contract
  thời hạn hợp đồng
  tiền
  acceptable currency
  đồng tiền có thể chấp nhận
  appreciated currency
  tiền tệ tăng giá
  appreciation of currency
  sự tăng trị của tiền tệ
  Arab Currency-related Unit
  đơn vị liên hợp tiền tệ A-rập
  artificial currency
  đồng tiền giả tưởng
  Asian Currency Unit
  đơn vị tiền tệ Châu Á
  bank currency
  đồng tiền của ngân hàng
  banking and currency difficulties
  những khó khăn về ngân hàng và tiền tệ
  basic currency
  đồng tiền cơ bản
  basket currency
  đồng tiền rổ (SDR - gồm 16 loại)
  blocked currency
  đồng tiền bị phong tỏa
  bull currency
  đồng tiền lên giá
  cash currency option
  quyền lựa chọn ngoại hối tiền mặt
  composite currency units
  các đơn vị tiền tệ hỗn hợp
  comptroller of the currency
  ủy viên thanh tra tiền tệ
  Comptroller of the Currency
  viên chức giám sát tiền tệ
  confidence in currency
  tin dùng tiền tệ
  constant currency
  đồng tiền không đổi (đồng tiền có giá trị ít thay đổi)
  controlled currency
  đồng tiền được kiểm soát
  convertible currency
  đồng tiền chuyển đổi
  convertible currency
  đồng tiền chuyển đổi được
  credit currency
  tiền tệ tín dụng
  cross-currency interest-rate swap
  hoán đổi lãi suất tiền tệ chéo
  currency adjustment
  điều chỉnh trị giá tiền tệ
  currency adjustment factor
  nhân tố điều chỉnh trị giá tiền tệ
  currency and coin
  tiền giấy và tiền đúc
  currency appreciation
  sự lên giá của một đồng tiền
  currency appreciation
  sự tăng trị tiền đúc
  currency arbitrage
  đầu cơ mua bán tiền tệ
  currency association
  hiệp hội tiền tệ
  currency backing
  nâng đỡ đồng tiền
  currency basket
  rổ tiền tệ
  currency clause
  điều khoản tiền tệ
  currency control
  sự kiểm soát tiền tệ
  currency conversion
  sự đổi tiền
  currency conversion system
  hệ thống chuyển hoán tiền tệ
  currency convertibility
  tính tự do chuyển đổi của tiền tệ
  currency convertibility
  tính đổi được của tiền tệ
  currency dealings
  các giao dịch tiền tệ
  currency declaration form
  bảng kê khai tiền tệ
  currency deflation
  giảm phát tiền tệ
  currency deposit
  tiền gửi không kỳ hạn
  currency depreciation
  sự sụt giá tiền tệ
  currency devaluation
  phá giá tiền tệ
  currency disturbance
  bất ổn định tiền tệ
  currency doctrine
  chủ nghĩa tiền tệ
  currency drains
  sự chảy tiền tệ ra nước ngoài
  currency fluctuation
  sự biến động tiền tệ
  currency in circulation
  tiền trong lưu thông
  currency in vogue
  đồng tiền thông dụng
  currency instability
  sự bất ổn định tiền tệ
  currency interest rate swap
  hoán đổi tiền có lãi suất
  currency issue
  phát hành tiền tệ
  currency liabilities
  nợ tiền tệ
  currency management
  quản lý tiền tệ
  currency market
  thị trường các đồng tiền
  currency market
  thị trường tiền tệ
  currency matching
  tương ứng tiền tệ
  currency movements
  những biến động tiền tệ
  currency notes
  tiền tài chính
  currency of account
  đồng tiền tính giá
  currency of account
  đồng tiền tính toán
  currency of contract
  đồng tiền khế ước
  currency of over valuation
  đồng tiền định giá cao
  currency of payment
  đồng tiền thanh toán
  currency of settlement
  đồng tiền kết toán
  currency of the contract
  đồng tiền hợp đồng
  currency option
  quyền lựa chọn tiền tệ
  currency parity
  bình giá tiền tệ
  currency policy
  chính sách tiền tệ
  currency position
  địa vị tiền tệ
  currency practice
  biện pháp tiền tệ
  currency price
  giá tiền tệ
  currency principle
  nguyên tắc tiền tệ
  currency problem
  vấn đề tiền tệ
  currency rate
  hối suất tiền tệ
  currency rate
  nhân tố trị giá tiền tệ
  currency rate
  tỷ giá tiền tệ
  currency realignment
  sự điều chỉnh giá trị tiền tệ
  currency reform
  cải cách hệ thống tiền tệ
  currency reform
  cải cách tiền tệ
  currency reserves
  dự trữ tiền tệ
  currency restrictions
  các chế hạn về tiền tệ
  currency restrictions
  hạn chế tiền tệ
  currency restrictions
  sự siết chặt tiền tệ
  currency revalorization
  phục giá tiền tệ
  currency revalorization
  sự phục giá tiền tệ
  currency revaluation
  định giá tiền tệ
  currency revaluation
  sự tăng trị tiền tệ
  currency risk
  rủi ro tiền tệ
  currency stabilization
  ổn định tiền tệ
  currency stabilization
  sự ổn định tiền tệ
  currency stabilization fund
  quỹ ổn định tiền tệ
  currency standard
  tiêu chuẩn tiền tệ
  currency surcharge
  phí tăng thêm (do biến động) của tiền tệ
  currency swap
  hoán đổi tiền tệ
  currency system
  hệ thống tiền tệ
  currency unification
  sự thống nhất (hệ thống) tiền tệ
  currency unit
  đơn vị tiền tệ
  currency value
  giá trị tiền tệ
  currency war
  chiến tranh tiền tệ
  currency without legal rate
  đồng tiền không có hối suất pháp định
  Currency Yearbook
  Niên giám Tiền tệ (Thế giới)
  debasement of currency
  sự giảm giá tiền tệ
  decimal currency
  tiền tệ thập phân
  deflate the currency (to...)
  giảm phát (lưu thông) tiền tệ
  deflation of currency
  giảm phát tiền tệ
  deposit currency
  đồng tiền ký gửi
  depreciated currency
  đồng tiền mất giá
  depreciation of currency
  sự mất giá tiền tệ
  designated currency
  đồng tiền chỉ định
  devaluation of the currency
  sự mất giá tiền tệ
  divisional currency
  tiền nhỏ
  domestic currency
  đồng tiền trong nước
  eligible currency
  đồng tiền hợp cách
  European Currency Unit
  đơn vị tiền tệ Châu Âu
  European currency unit
  đơn vị tiền tệ Châu Âu (ECU)
  exotic currency
  đồng tiền kỳ cục
  exotic currency
  đồng tiền yếu
  expansion of currency
  sự lạm phát tiền tệ
  external currency
  đồng tiền ngoài nước
  external currency market
  thị trường tiền tệ nước ngoài
  external value of currency
  giá trị đối ngoại của tiền tệ
  fixed rate currency swap
  hoán đổi tiền tệ lãi suất cố định
  floating currency
  đồng tiền thả nổi
  forced currency
  tiền tệ cưỡng chế lưu thông
  foreign currency deposit
  tiền gửi ngoại tệ
  fractional currency
  đồng tiền lẻ
  fractional currency
  tiền lẻ
  free convertible currency
  đồng tiền tự do chuyển đổi
  free currency
  đồng tiền (chuyển đổi) tự do
  free currency
  đồng tiền tự do
  freely convertible currency
  đồng tiền chuyển đổi tự do
  full-bodied currency
  đồng tiền bạc
  full-bodied currency
  đồng tiền có mệnh giá tương đương giá trị thực
  full-bodied currency
  đồng tiền đầy đủ giá trị
  full-bodied currency
  đồng tiền vàng
  functional currency
  đồng tiền tác nghiệp
  golden currency
  tiền tệ kim bản vị
  golden currency
  tiền vàng
  goled currency system
  chế độ (tự do chuyển đổi) tiền vàng
  hard currency
  đồng tiền cứng
  hard currency
  đồng tiền mạnh
  hard currency
  ngoại tệ mạnh (dễ chuyển đổi qua các loại đồng tiền khác)
  hat currency
  đồng tiền pháp định
  home currency
  tiền trong nước
  home currency bill
  hối phiếu bằng tiền trong nước
  inconvertibility of paper currency
  tín không chuyển đổi được của tiền giấy
  inconvertible currency
  đồng tiền không chuyển đổi
  inflated currency
  đồng tiền lạm phát
  inflation of the currency
  sự lạm phát tiền tệ
  international currency
  đồng tiền quốc tế
  international reserve currency
  đồng tiền dự trữ quốc tế
  intervention currency
  đồng tiền can thiệp
  irredeemable currency
  đồng tiền không chuyển đổi
  key currency
  đồng tiền chủ yếu
  key currency
  đồng tiền chủ yếu (quốc tế)
  key currency
  đồng tiền cơ bản
  key currency
  đồng tiền then chốt
  lawful currency
  đồng tiền có kì hạn lưu hành pháp định
  leading currency
  đồng tiền chủ đạo
  legal currency
  đồng tiền pháp định
  less favourable currency
  đồng tiền yếu
  local currency credit
  thư tín dụng bằng tiền trong nước
  managed currency
  đồng tiền có quản lý
  managed currency
  đồng tiền được quản lý
  metallic currency
  đồng tiền kim loại
  metallic currency
  tiền kim loại
  monometallic currency
  tiền tệ đơn bản vị
  multi-currency intervention
  sự can thiệp nhiều loại tiền
  multiple currency practice
  chế độ tiền nhiều loại
  multiple currency securities
  chứng khoán nhiều loại đồng tiền
  mutual currency account
  tài khoản đồng tiền tương hỗ
  New Taiwan Currency
  đồng tiền Đài Loan mới
  non-convertible currency
  đồng tiền không chuyển đổi
  non-regional currency
  đồng tiền ngoài khu vực
  non-usable currency
  đồng tiền không dùng được
  overvalued currency
  đồng tiền được định giá cao
  overvalued currency
  đồng tiền được định giá quá cao
  paper currency
  tiến giấy
  par value of currency
  ngang giá tiền tệ
  payment currency
  đồng tiền thanh toán
  property currency
  đồng tiền tài sản
  purchasing power of currency
  sức mua của đồng tiền
  rate in home currency
  hối suất chi trả bằng tiền trong nước
  re-establishment of currency
  sự khôi phục, chỉnh đốn tiền tệ
  realignment of currency
  điều chỉnh tiền tệ
  reciprocal currency arrangement
  hiệp định tiền lệ hỗ huệ
  reciprocal currency arrangement
  hiệp định tiền tệ hỗ huệ
  reference currency
  đồng tiền tham khảo
  reserve currency
  đồng tiền dự trữ
  revalorization (ofcurrency)
  sự định giá lại tiền tệ
  revalorization (ofcurrency)
  sự khôi phục giá trị tiền tệ
  revalorization (ofcurrency)
  sự tái định giá tiền tệ
  revalorization of currency
  định giá lại tiền tệ
  revalorization of currency
  phục giá tiền tệ
  revaluation of currency
  định giá lại tiền tệ
  revaluation of currency
  nâng giá tiền tệ
  scarce currency
  đồng tiền khan hiếm
  Smithsonian currency realignment
  điều chỉnh tiền tệ Smithsonian (tháng 12.1971)
  soft currency
  đồng tiền mềm
  soft currency
  đồng tiền yếu
  spot currency market
  thị trường tiền tệ giao ngay
  stabilization of (the) currency
  sự ổn định hóa tiền tệ
  stabilization of currency
  sự ổn định hóa tiền tệ
  stabilize a currency
  ổn định tiền tệ
  stabilize a currency (to...)
  ổn định tiền tệ
  stabilize the currency
  ổn định tiền tệ
  stabilize the currency (to...)
  ổn định tiền tệ
  stable currency
  tiền tệ ổn định
  strong currency
  đồng tiền mạnh
  strong currency
  đồng tiền tăng giá
  tariff currency
  đồng tiền thuế quan
  trading currency
  đồng tiền thanh toán
  undervalue currency
  đồng tiền bị định giá thấp
  undervalued currency
  đồng tiền bị đánh giá thấp
  undervalued currency
  đồng tiền bị định giá thấp
  unification of currency
  sự hợp nhất hệ thống tiền tệ
  unification of currency
  thống nhất (hệ thống) tiền tệ
  unrestricted currency
  đồng tiền không bị hạn chế
  value in gold currency
  giá trị tiền vàng
  vehicle currency
  đồng tiền mậu dịch
  vehicle currency
  đồng tiền môi giới
  vehicle currency
  đồng tiền thu chuyển
  vehicle currency
  đồng tiền trung chuyển
  Vietnamese currency
  tiền Việt nam
  weak currency
  đồng tiền yếu
  world currency
  tiền tệ thế giới
  worthless currency
  đồng tiền không có giá trị
  tiền tệ
  appreciated currency
  tiền tệ tăng giá
  appreciation of currency
  sự tăng trị của tiền tệ
  Arab Currency-related Unit
  đơn vị liên hợp tiền tệ A-rập
  Asian Currency Unit
  đơn vị tiền tệ Châu Á
  banking and currency difficulties
  những khó khăn về ngân hàng và tiền tệ
  composite currency units
  các đơn vị tiền tệ hỗn hợp
  comptroller of the currency
  ủy viên thanh tra tiền tệ
  Comptroller of the Currency
  viên chức giám sát tiền tệ
  confidence in currency
  tin dùng tiền tệ
  credit currency
  tiền tệ tín dụng
  cross-currency interest-rate swap
  hoán đổi lãi suất tiền tệ chéo
  currency adjustment
  điều chỉnh trị giá tiền tệ
  currency adjustment factor
  nhân tố điều chỉnh trị giá tiền tệ
  currency arbitrage
  đầu cơ mua bán tiền tệ
  currency association
  hiệp hội tiền tệ
  currency basket
  rổ tiền tệ
  currency clause
  điều khoản tiền tệ
  currency control
  sự kiểm soát tiền tệ
  currency conversion system
  hệ thống chuyển hoán tiền tệ
  currency convertibility
  tính tự do chuyển đổi của tiền tệ
  currency convertibility
  tính đổi được của tiền tệ
  currency dealings
  các giao dịch tiền tệ
  currency declaration form
  bảng kê khai tiền tệ
  currency deflation
  giảm phát tiền tệ
  currency depreciation
  sự sụt giá tiền tệ
  currency devaluation
  phá giá tiền tệ
  currency disturbance
  bất ổn định tiền tệ
  currency doctrine
  chủ nghĩa tiền tệ
  currency drains
  sự chảy tiền tệ ra nước ngoài
  currency fluctuation
  sự biến động tiền tệ
  currency instability
  sự bất ổn định tiền tệ
  currency issue
  phát hành tiền tệ
  currency liabilities
  nợ tiền tệ
  currency management
  quản lý tiền tệ
  currency market
  thị trường tiền tệ
  currency matching
  tương ứng tiền tệ
  currency movements
  những biến động tiền tệ
  currency option
  quyền lựa chọn tiền tệ
  currency parity
  bình giá tiền tệ
  currency policy
  chính sách tiền tệ
  currency position
  địa vị tiền tệ
  currency practice
  biện pháp tiền tệ
  currency price
  giá tiền tệ
  currency principle
  nguyên tắc tiền tệ
  currency problem
  vấn đề tiền tệ
  currency rate
  hối suất tiền tệ
  currency rate
  nhân tố trị giá tiền tệ
  currency rate
  tỷ giá tiền tệ
  currency realignment
  sự điều chỉnh giá trị tiền tệ
  currency reform
  cải cách hệ thống tiền tệ
  currency reform
  cải cách tiền tệ
  currency reserves
  dự trữ tiền tệ
  currency restrictions
  các chế hạn về tiền tệ
  currency restrictions
  hạn chế tiền tệ
  currency restrictions
  sự siết chặt tiền tệ
  currency revalorization
  phục giá tiền tệ
  currency revalorization
  sự phục giá tiền tệ
  currency revaluation
  định giá tiền tệ
  currency revaluation
  sự tăng trị tiền tệ
  currency risk
  rủi ro tiền tệ
  currency stabilization
  ổn định tiền tệ
  currency stabilization
  sự ổn định tiền tệ
  currency stabilization fund
  quỹ ổn định tiền tệ
  currency standard
  tiêu chuẩn tiền tệ
  currency surcharge
  phí tăng thêm (do biến động) của tiền tệ
  currency swap
  hoán đổi tiền tệ
  currency system
  hệ thống tiền tệ
  currency unification
  sự thống nhất (hệ thống) tiền tệ
  currency unit
  đơn vị tiền tệ
  currency value
  giá trị tiền tệ
  currency war
  chiến tranh tiền tệ
  Currency Yearbook
  Niên giám Tiền tệ (Thế giới)
  debasement of currency
  sự giảm giá tiền tệ
  decimal currency
  tiền tệ thập phân
  deflate the currency (to...)
  giảm phát (lưu thông) tiền tệ
  deflation of currency
  giảm phát tiền tệ
  depreciation of currency
  sự mất giá tiền tệ
  devaluation of the currency
  sự mất giá tiền tệ
  European Currency Unit
  đơn vị tiền tệ Châu Âu
  European currency unit
  đơn vị tiền tệ Châu Âu (ECU)
  expansion of currency
  sự lạm phát tiền tệ
  external currency market
  thị trường tiền tệ nước ngoài
  external value of currency
  giá trị đối ngoại của tiền tệ
  fixed rate currency swap
  hoán đổi tiền tệ lãi suất cố định
  forced currency
  tiền tệ cưỡng chế lưu thông
  golden currency
  tiền tệ kim bản vị
  inflation of the currency
  sự lạm phát tiền tệ
  monometallic currency
  tiền tệ đơn bản vị
  par value of currency
  ngang giá tiền tệ
  re-establishment of currency
  sự khôi phục, chỉnh đốn tiền tệ
  realignment of currency
  điều chỉnh tiền tệ
  reciprocal currency arrangement
  hiệp định tiền tệ hỗ huệ
  revalorization (ofcurrency)
  sự định giá lại tiền tệ
  revalorization (ofcurrency)
  sự khôi phục giá trị tiền tệ
  revalorization (ofcurrency)
  sự tái định giá tiền tệ
  revalorization of currency
  định giá lại tiền tệ
  revalorization of currency
  phục giá tiền tệ
  revaluation of currency
  định giá lại tiền tệ
  revaluation of currency
  nâng giá tiền tệ
  Smithsonian currency realignment
  điều chỉnh tiền tệ Smithsonian (tháng 12.1971)
  spot currency market
  thị trường tiền tệ giao ngay
  stabilization of (the) currency
  sự ổn định hóa tiền tệ
  stabilization of currency
  sự ổn định hóa tiền tệ
  stabilize a currency
  ổn định tiền tệ
  stabilize a currency (to...)
  ổn định tiền tệ
  stabilize the currency
  ổn định tiền tệ
  stabilize the currency (to...)
  ổn định tiền tệ
  stable currency
  tiền tệ ổn định
  unification of currency
  sự hợp nhất hệ thống tiền tệ
  unification of currency
  thống nhất (hệ thống) tiền tệ
  world currency
  tiền tệ thế giới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X