• /baid/

  Thông dụng

  Động từ bất quy tắc ( .bode, bided)

  to bide one's time
  chờ một cơ hội tốt


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  go , hurry , move

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X