• /bait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chỗ lõm vào, chỗ cong (ở bờ biển)
  Khúc uốn (con sông)
  Vòng, thòng lọng (dây)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  chỗ lõm vào

  Giao thông & vận tải

  thòng lọng (dây chão)

  Kỹ thuật chung

  chỗ cong
  khúc sông cong
  khúc uốn (sông)
  vịnh
  vịnh nhỏ
  vòng
  vũng
  vũng nhỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  cove , inlet , angle , bay , bayou , bend , corner , curve , gulf , loop , noose , road

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X