• /´eipeks/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều apexes, .apices

  Đỉnh, ngọn, chỏm
  the apex of a triangle
  đỉnh của một tam giác
  (thiên văn học) điểm apec

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đỉnh, chóp

  Xây dựng

  đỉnh mái dốc
  đỉnh, chóp (mái)

  Điện lạnh

  điểm acpec

  Kỹ thuật chung

  chỏm
  ngọn
  đỉnh
  anticlinal apex
  đỉnh nếp lồi
  apex (ofgrade)
  đỉnh dốc
  apex angle
  góc ở đỉnh
  apex angle, apical angle
  góc đỉnh
  apex angle, apical angle
  góc ở đỉnh
  apex block
  đá đỉnh vòm
  apex connector
  khớp nối ở đỉnh
  apex connector
  đầu nối, khớp nối ở đỉnh
  apex cornus posterious medullae
  đỉnh sừng sau của tủy sống
  apex of apices
  đỉnh (tam giác)
  apex of arch
  đỉnh cuốn
  apex of arch
  đỉnh vòm
  apex of the bladder
  đỉnh bàng quang
  apex of the theoretical triangle
  đỉnh tam giác lý thuyết
  apex of vault
  đỉnh vòm
  apex or apices
  đỉnh (tam giác)
  apex partis petrosae ossis temporalis
  đỉnh xương đá của xương thái dương
  apex pulmonis
  đỉnh phổi
  apex stone
  đá đỉnh cuốn
  falling apex
  đinh vòng hướng xuống
  Grade, Apex of
  đỉnh dốc
  horizontal apex
  đỉnh vòm ngang
  rising apex
  đỉnh vòm hướng lên
  solar apex
  điểm đỉnh mặt trời
  three-way apex tile
  ngói lợp đỉnh mái hình tháp
  upper apex of fold
  đỉnh trên của nếp uốn
  nóc nhà
  mũi

  Địa chất

  điểm chính, điểm apec, ngọn, chóp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  nadir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X