• /in'fleit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Thổi phồng, bơm phồng
  Làm tự mãn, làm vênh váo
  Làm vui mừng
  (kinh tế) lạm phát (tiền); gây lạm phát
  Tăng (giá) một cách giả tạo

  Nội động từ

  Phồng lên, được thổi phồng

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  bơm hơi (ruột xe)

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  phồng lên được

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  bung (tập tin nén)
  thổi phồng

  Nguồn khác

  Vật lý

  Nghĩa chuyên ngành

  bơm phồng

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bơm căng

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bơm hơi

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  nở
  phồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X