• Điện

  đèn khô

  Kỹ thuật chung

  buồng đốt nổ

  Giải thích EN: A burner in which a continuous flow of pressurized oxygen or air fuels the illuminating gas. Giải thích VN: Buồng đốt trong đó dòng ôxi nén hay khí là nhiên liệu cho khí phát sáng.

  đèn xì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X