• /i´lu:mi¸neitiη/

  Thông dụng

  Tính từ
  Chiếu sáng, rọi sáng, soi sáng
  Làm sáng tỏ
  Làm sáng mắt, làm sáng trí

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X