• /blə:b/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lời quảng cáo sách, lời giới thiệu sách (của nhà xuất bản)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lời quảng cáo sách
  phụ đề

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X