• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ở trong kho (hàng hoá)
  bonded warehouse
  kho hàng (chứa những hàng đang đợi nộp thuế)
  bonded goods
  hàng gửi ở kho
  Được bảo đảm (nợ)

  Kỹ thuật chung

  được gắn
  well-bonded
  được gắn kết chắc
  well-bonded
  được gắn tốt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  uncertain , free , liberated

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X