• /in´ʃuə:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người được bảo hiểm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  được bảo hiểm, người được bảo hiểm

  Kỹ thuật chung

  người được bảo hiểm

  Kinh tế

  có bảo hiểm
  có tham gia bảo hiểm
  được bảo hiểm
  additional insured (the...)
  người được bảo hiểm phụ
  insured amount
  số tiền được bảo hiểm
  insured bank
  ngân bằng được bảo hiểm
  insured bond
  trái phiếu được bảo hiểm
  insured value
  giá trị (được) bảo hiểm
  insured value
  giá trị được bảo hiểm
  life assured (insured)
  nhân mạng được bảo hiểm
  life insured
  người được bảo hiểm
  object insured
  đối tượng được bảo hiểm
  perils insured
  rủi ro được bảo hiểm
  person insured
  người được bảo hiểm
  property insured
  tài sản được bảo hiểm
  reinstatement of the sum insured
  sự tái lập số tiền được bảo hiểm
  subject-matter insured
  đối tượng được bảo hiểm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X