• /bu:dl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bọn, đám, lũ
  the whole boodle
  cả bọn
  Quỹ đen (để vận đông tuyển cử, hối lộ...)
  (đánh bài) bài butđơ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đống
  sự chất đống

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  fix , graft , payola , booty , loot , pillage , spoil

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X