• /swæg/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ lóng) ngầu
  (từ lóng) của ăn cắp, của ăn cướp, của phi nghĩa
  (từ lóng) thắng lợi (đạt được bằng mánh khoé (chính trị))
  (từ úc, nghĩa úc) gói quần áo (của thợ mổ...)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  vùng lầy

  Kỹ thuật chung

  chỗ vòng (đường ống)
  cong
  oằn
  sự sụt lún
  sự võng

  Kinh tế

  đồ ăn cắp
  đồ phi nghĩa
  tang vật
  swag-shop
  cửa hàng tang vật, cửa hàng đồ xấu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X