• /´bu:ti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chiến lợi phẩm
  to play booty
  đồng mưu, thông lưng (để đi cướp đi lừa...)
  a fair booty makes many thieves
  mỡ treo miệng mèo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X