• /bu:´hu:/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tiếng khóc hu hu
  Nội động từ
  Khóc hu hu
  hình thái từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  (slang) bawl , coo , cry , fret , hoot , snivel , sob , squawl , weep

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X