• /snivl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nước mũi
  Sự khóc sụt sùi
  Sự rên rĩ, sự than van
  Lời nói đạo đức giả, giọng giả nhân giả nghĩa

  Nội động từ

  Sổ mũi
  Chảy nước mắt nước mũi
  Sụt sùi (vì tủi thân)
  Rên rỉ, than van (làm ra vẻ thương xót...)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X