• /wi:p/

  Thông dụng

  Nội động từ .wept

  Khóc
  to weep bitterly
  khóc thảm thiết
  to weep for joy
  khóc vì vui sướng, sướng phát khóc
  Có cành rủ xuống (cây)
  Chảy nước, ứa nước
  the sore is weeping
  vết đau chảy nước
  the rock is weeping
  đá đổ mồ hôi

  Ngoại động từ

  Khóc về, khóc than về, khóc cho
  to weep one's sad fate
  khóc cho số phận hẩm hiu của mình
  to weep out a farewell
  nghẹn ngào thốt ra lời tạm biệt
  to weep away the time
  lúc nào cũng khóc lóc
  to weep the night away
  khóc suốt đêm
  to weep one's heart out
  khóc lóc thảm thiết
  to weep oneself out
  khóc hết nước mắt
  Rỉ ra, ứa ra

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chảy
  lỗ thoát nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X