• /brei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng be be (lừa kêu)
  Tiếng inh tai

  Nội động từ

  Kêu be be (lừa)
  Kêu inh tai (kèn)
  to bray out
  nói giọng the thé

  Ngoại động từ

  Giã, tán (bằng chày cối)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nghiền

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X