• /´brik¸leiiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xây gạch, sự lát gạch
  Công trình xây bằng gạch

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự lát

  Kỹ thuật chung

  khối xây
  bricklaying in enclosure
  khối xây vỏ mỏng
  bricklaying in enclosure
  khối xây bao che
  bricklaying in enclosure
  khối xây chèn
  bricklaying of chimney stack cap
  khối xây đầu (miệng) ống khói (lò sưởi)
  bricklaying using three division method
  khối xây (ứng với phương pháp) ba đoạn
  bricklaying with electric heating
  khối xây sấy điện
  filled joint bricklaying
  khối xây chèn gạch
  one-division method of bricklaying
  khối xây một lô gạch
  racked joint bricklaying
  khối xây mỏ hốc
  racked joint bricklaying
  khối xây ngoẵm
  racked joint bricklaying
  khối xây (mạch) lõm
  semifilled bricklaying
  khối xây gạch nửa ngoãm
  submerged bricklaying
  khối xây dưới nước
  sự xây
  sự xây gạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X