• /´tru:izəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thật quá rõ ràng, chân lý hiển nhiên, chuyện hiển nhiên
  I am merely uttering a truism
  tôi chỉ phát biểu một sự thật ai cũng biết


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X