• /ˈstɛriəˌtaɪp , ˈstɪəriəˌtaɪp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bản in đúc
  Sự chế tạo bản in đúc; sự in bằng bản in đúc
  Mẫu sẵn, mẫu rập khuôn
  to portray someobody as a stereotype
  mô tả như theo mẫu rập khuôn
  Ấn tượng sâu sắc, ấn tượng bất di bất dịch

  Ngoại động từ

  Đúc bản để in
  In bằng bản in đúc
  Lặp lại như đúc, rập khuôn; công thức hoá

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đặc trưng

  Kinh tế

  sự rập khuôn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X