• Xây dựng

  những chỉ số xây dựng

  Giải thích EN: Governmentally adopted specifications for the minimum requirements regarding the design and construction of buildings. Giải thích VN: Những thông số kĩ thuật tối thiểu được nhà nước chấp nhận về mặt thiết kế và thi công công trình.

  quy tắc xây dựng

  Kỹ thuật chung

  luật xây dựng
  quy phạm xây dựng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X