• /kæ'kɔfənəs/

  Thông dụng

  Tính từ
  Nghe chối tai
  Không hoà hợp, không ăn khớp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  quiet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X