• /dis´kɔ:dənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bất hoà, trái ngược nhau, không hoà hợp
  Chói tai, nghịch tai; không hợp âm
  a discordant note
  (âm nhạc) nốt nghịch tai

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  không nhất trí

  Toán & tin

  không phù hợp, không tương ứng, bất ho

  Kỹ thuật chung

  không chỉnh hợp
  discordant igneous body
  thể macma không chỉnh hợp
  không phù hợp
  không tương hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X