• /´kænjən/

  Thông dụng

  Như canon

  Danh từ

  Hẻm núi

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hẻm vực

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  mountain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X