• /'kænən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiêu chuẩn
  the canons of conduct
  tiêu chuẩn tư cách đạo đức
  (tôn giáo) luật lệ, quy tắc, phép tắc
  (tôn giáo) nghị định của giáo hội
  (tôn giáo) kinh sách được công nhận
  Giáo sĩ
  Danh sách các tác phẩm được công nhận là đúng của một tác giả
  the Shakespearian canon
  danh sách các tác phẩm được công nhận là đúng của Sếch-xpia
  (âm nhạc) canông, luân khúc
  Cái móc chuông
  (ngành in) chữ cỡ 48
  (như) canyon

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chuẩn
  chuẩn tắc
  nguyên tắc
  hẻm vực
  quy tắc
  tiêu chuẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X