• /kə'piləri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mao dẫn

  Danh từ

  Ống mao dẫn, mao quản
  (giải phẫu) mao mạch

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mao dẫn
  mao quản
  capillary bore
  lỗ mao quản
  capillary collector
  bộ góp ẩm mao quản
  capillary drying
  sự làm khô hệ mao quản
  capillary tube
  ống mao quản
  capillary viscometer
  nhớt kế mao quản
  capillary water
  nước mao quản
  ống mao dẫn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X